Koronavirus

Jak nakládat s domovním odpadem v době ohrožení koronavirem?

7. dubna 2020, 08:46

 

 

 

Pokračování omezení provozní doby Obecního úřadu Horní Bludovice

3. dubna 2020, 10:06

 

 

 

Poděkování

2. dubna 2020, 10:28

 

 

 

Vláda ČR - používání ochranných prostředků dýchacích cest

2. dubna 2020, 10:26

 

 

 

Vláda ČR - omezení volného pohybu osob

2. dubna 2020, 10:24

 

 

 

Vláda ČR - nařízení

2. dubna 2020, 09:57

 

 

 

Svoz tříděného (textil, plasty, papír, bioodpad, sklo) a zbytkového komunálního odpadu v době pandemie koronavirem

30. března 2020, 11:57

 

 

 

Desinfekce čekáren autobusových zastávek a vývěsných tabulí

27. března 2020, 12:34

 

 

 

Ministerstvo zdravotnictví spustilo pod číslem 1212 linku první psychické pomoci

27. března 2020, 08:44

 

 

 

Ukliďmě svět, ukliďme Česko v obci Horní Bludovice - zrušeno bez náhrady

26. března 2020, 18:13

 

 

 

Strana výpisu

7