Červen v Muzeu Beskyd Frýdek-Místek

2. června 2021, 13:54

Stálé expozice
 
BESKYDY - PŘÍRODA A LIDÉ
Příroda odjakživa působila na lidský život a způsob obživy, ale také lidská činnost ovlivňovala a nadále ovlivňuje beskydskou přírodu. Expozice provází návštěvníka způsobem, jakým lidé do hor míří - od města a městského života po nejčistší přírodu, její vývoj a ochranu. Cestou ho seznamuje s důležitými momenty z naší historie, etnografie, geologie, botaniky, zoologie, mineralogie a dalších oborů, které dohromady utvářejí celkovou mozaiku Beskyd. Nově otevřená muzejní expozice představuje propojenost přírody a lidské činnosti.  


 

ZÁMECKÝ OKRUH
Prohlídkovou trasou po frýdeckém zámku projdete Rytířský sál s erbovními obrazy slezské šlechty, zámecké interiéry instalované v reprezentačních prostorách, vyhlídkovou věž – gloriet a kapli sv. Barbory. Stylizovaný zámecký okruh ukazuje život šlechty a měšťanstva v historické oblasti těšínského knížectví, převážně z 19. století. 


 

FRÝDEK A MÍSTEK
Expozice věnovaná dvěma, a zároveň jednomu městu Frýdek-Místek. Každé z nich vzniklo a vyvíjelo se na jiném historickém území, které oddělovala jen „..šumivá, divoká Ostravice“. Vzdálená i blízká, historická, a zároveň moderní byla a jsou města Frýdek a Místek. Zaslouží si, aby lidé, v nich žijící, byli připomínáni a jejich činy zaznamenávány.

Expozice je součástí prohlídkové trasy Zámecký okruh

FRÝDEK - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO
Expozice v sakristii Zámecké kaple svaté Barbory je připomínkou, že Frýdek patřil od 18. století k nejznámějším mariánským poutním místům ve Slezsku. Vystaveny jsou fotografie, liturgické předměty, tisky, dárky z pouti k Panně Marii Frýdecké, kterou podniklo od druhé poloviny 17. století dodnes nepřeberné množství poutníků. 

Expozice je součástí prohlídkové trasy Zámecký okruh

ZÁMECKÁ KAPLE SV. BARBORY
Zámecká kaple svaté Barbory byla vystavěna mezi lety 1636 - 1664 za Jiřího z Oppresdorfu. Dominantou kaple je hlavní oltář, který je tvořen kamennou a zděnou mensou, na níž je umístěn dřevěný oltářní nástavec. Oltář je zdoben zlacenými akantovými řezbami, které obklopují oltářní obraz zachycující smrt a nanebevstoupení sv. Barbory. 

Expozice je součástí prohlídkové trasy Zámecký okruh


Výstavy


Návrat do školních lavic

 

Přijďte si k nám do muzea nostalgicky zavzpomínat na časy povinné školní docházky. Jaké to bylo sedět v lavici a poslouchat výklad učitelů.
Vždyť kdo někdy neměl tahák nebo neopisoval od spolužáka? Co všechno jsme nosili v aktovkách? Přiznejme si, kdo někdy zapomněl v aktovce svačinu?! Kdo to nikdy neschytal „flusačkou“?! A co jsme hrávali o přestávkách za lavicemi?

Výstava otevřena od 10. června do 5. září 2021

 

 


                                       


Proč? Protože Karel Loprais

 

Život i kariéra legendárního Karla Lopraise. Těšit se můžete na jeho profesní, osobní úspěchy a životní okamžiky zachycené prostřednictvím výstavy s všeříkajícím názvem Proč? Protože Karel Loprais.
Spoustu novinek nebo třeba soutěž o vstupenky naleznete na facebookové stránce.

 

Výstava otevřena od 18. června do 5. září 2021

 
                                       
Fenomén Igráček
 

Putovní výstavu věnovanou historickému i modernímu ztvárnění osmicentimetrové postavičky české hračky IGRÁČKA, informacím o jeho výrobě, ale i na unikátně ztvárněného zbojníka Ondráše se mohou těšit návštěvníci.
Tato figurka je vyhotovena pouze pro výstavu v Beskydech Miroslavem Svobodou a připomene dětem i všem návštěvníkům dění okolo této historické postavy i její činy.

 

Výstava otevřena od 24. června do 12. září 2021

 Dění v muzeu
 

 


POHÁDKOVÉ VYSVĚDČENÍ

  

 

Jak to bylo se školní docházkou za dob našich babiček? Jak vypadala třída a jaké se probíralo učivo?

Akce pro všechny děti nejen školou povinné. Za splnění úkolů si děti odnesou vysvědčení a díl z pokladu.

30. 6. 2021 od 10.00 do 15.00 hodinŽIDOVSKÝ HŘBITOV VR FRÝDKU

 

Komentovaná prohlídka je určena široké veřejnosti. Prohlídku připravuje Muzeum Beskyd Frýdek-Místek ve spolupráci s Židovskou obcí Ostrava, Církví adventistů sedmého dne a Statutárním městem Frýdek-Místek. Na tuto prohlídku je vstup volný, zakončení kolem 17. hodiny na Zámeckém náměstí.

Neděle 6. června 2021 v 15.00 hod., židovský hřbitov ve Frýdku, Mgr. Jaromír PolášekKDE STÁVALA JAMNICE? 
Přednáška o nejstarší minulosti Frýdku – spory o lokaci trhové vsi Jannutha, kudy vedl Jamnický úvoz, kde se nacházela opevněná osada na předměstí města, nejstarší frýdecké osídlení na Těšínské ulici. Doplněno studijní výstavou.
 
Čtvrtek 10. června 2021 v 16.30 hod., přednáškový sál v Zeleném domě, Mgr. Jaromír Polášek


POJĎTE S NÁMI NA FRÝDECKÝ HŘBITOV 
Opakovaná komentovaná prohlídka frýdeckého komunálního hřbitova – historicky významné náhrobky, významní rodáci a osobnosti, kteří jsou pohřbeni na tomto hřbitově.
 
Pátek 11. června 2021 v 16.00 hod., sraz před obřadní síní na frýdeckém komunálním hřbitovu, Mgr. Jaromír Polášek


EVROPSKÝ DEN ŽIDOVSKÉ KULTURY - KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA

 

Kde v minulosti stávala židovská synagoga, bývalý židovský obecní dům a škola, Löwova likérka, bývalá textilka Artur Lemberger, zaniklá Lembergrova vila, Lembergrova kolonie, objekty firmy Adolf Landsberger a další. Zakončení kolem 18.-19. hodiny, pěšky cca 6-7 km.  

Čtvrtek 17. června 2021 v 16.30 hod., sraz u kašny na Zámeckém náměstí ve Frýdku, Mgr. Jaromír Polášek


VÝTVARNÝ FRÝDEK

 

Komentovaná vycházka, která přiblíží hodnotné objekty, drobné stavby a plastiky, umístěné ve veřejném prostoru na katastru městské části Frýdek.
 
Čtvrtek 24. června 2021 v 16.30 hod., sraz před kulturním domem (Válcoven plechu) na sídlišti ve Frýdku, Mgr. Jaromír Polášek
 


OKOLO FRÝDECKÉHO ZÁMKU CESTIČKA - HLEDAČKA 

                   

 

Procházku si můžete zpestřit zábavnou hrou pro celou rodinu – vyřešit několik úkolů a najít poklad. Více informací na webových stránkách nebo na pokladně muzea.

 


STUDIJNÍ KNIHOVNA

 

Navštivte znovu otevřenou knihovnu v prostorách frýdeckého zámku. Nabízíme všem zájemcům o odbornou literaturu a regionální více než 38 000 svazků a také několik druhů přírodovědných a společenskovědných vědeckých časopisů. Knihovní fond zahrnuje především naučnou literaturu se vztahem k regionu Frýdecko-Místecka, popř. severní Moravy a Slezska. Naše knihovna je specializovanou knihovnou a knihy si zde můžete zapůjčit pouze prezenčně.

Knihovna otevřena:

Pondělí, čtvrtek: 9.00-12.00, 13.00-17.00
Pátek: 9.00-12.00

 
 

MYKOLOGICKÁ, BOTANICKÁ A BRYOLOGICKÁ PORADNA

 

Sbíráte houby? Víte jak na ně? Zajímají Vás plané rostoucí rostliny nebo nenápadné zelené mechy? Navštivte naši mykologickou nebo botanicko-bryologickou poradnu. Poradny jsou pro Vás k dispozici v on-line formě.