Chovatelství

4. dubna 2007, 14:12

Chovatelé datují vznik svého spolku do období protektorátu. V roce 1943 předkládají zdejší občané žádost o schválení místního spolku. Žádost byla schválena a od této doby spolek vyvíjí svou činnost do dnešních dnů.

Chovatelé se prezentují každoročními tradičními výstavami králíků a drobného zvířectva.