Jarmark 2018

3. prosince 2018, 19:15 | První adventní neděle je v obci vyhrazena jarmarku

Tradiční předvánoční akce, adventní jarmark, se konala v obyvklém čase a s podobným programem jako v minulosti. Moderátor akce, Marcel Pilip, uvedl nejdříve Nelu Skarkovou, která za klavírního doprovodu Šárky Chaloupkové zazpívala několik vánočně laděných melodií. Po krátké přestávce, kterou mohli návštěvníci využít k občerstvení, se konala zimní dětská akademie v podání dětí z mateřské a základní školy. Před rozsvícením vánočního stromu popřála všem přítomným pěkné vánoční svátky starostka obce Petra Ficková.

K vidění je fotogalerie i reportáž: 

 

https://www.zonerama.com/CarpeDiem373/Album/4898202

 

https://youtu.be/TGz1qZrJ3co