Něco málo z historie obce

1. dubna 2007, 14:03

Obec Bludovice, ještě nerozdělená, vznikla na počátku 14. století. První dochovaná zpráva pochází z roku 1335, kdy obec založil pravděpodobně šlechtic Blud z Jičína z okruhu prvního těšínského vévody Měška. Z této doby pochází rovněž první zpráva o existenci farního kostela. Postupně docházelo k rozdělování obce na část Horní a Dolní, následně pak vzniká část Prostřední. První dochovaná zmínka o Dolních Bludovicích pochází z roku 1490, později byla tato část obce připojena k okresu Český Těšín, nyní je součástí města Havířov.

 

Horní Bludovice byly v roce 1573 tvořeny samostatným statkem patřícím Bludovickým z Bludovic. Někdy v 18. století, za Rymultovských z Kornic, tu byl postaven barokní zámek, který byl v roce 1926 po požáru přestavěn. Do dnešního dne se však nedochoval. V roce 1904 byla v Horních Bludovicích otevřena první obecná škola, do níž docházelo 76 žáků. Společně s Prostředními Bludovicemi byl v roce 1909 založen dosud fungující sbor dobrovolných hasičů. Obě obce se v roce 1913 rozhodly společně postavit novou budovu školy, která byla uvedena do provozu v roce 1914. V roce 1930 byla v Horních Bludovicích vysvěcena nová kaple Svatého Jana Nepomuckého.

 

Prostřední Bludovice vznikly jako obec a statek v roce 1711. V roce 1875 bylo povoleno zřízení obecné školy a stavba vlastní budovy byla ukončena v roce 1898. V roce 1902 započal svou činnost hospodářský spolek. První záznamy o vzniku TJ Sokol pocházejí z roku 1947.

 

Horní a Prostřední Bludovice měly k sobě blízko již v minulosti a vzájemnost se ještě prohloubila v poválečném vývoji. Protože obě obce ležely na území jednoho okresu a řadu úkolů řešily společně, došlo v roce 1959 k jejich sloučení s názvem Bludovice. Často však docházelo k nedorozuměním a záměnám s Bludovicemi, které jsou součástí města Havířov a Bludovicemi u Nového Jičína. Bylo proto rozhodnuto změnit název obce na Horní Bludovice.

 

Obec Horní Bludovice se rozkládá na okraji okresu Karviná, sousedícím s okresem Frýdek-Místek. Přímo hraničí s městem Havířovem a obcí Horní Těrlicko v okrese Karviná. Dále pak sousedí s obcemi Žermanice, Bruzovice a Kaňovice. Údolím obce protéká řeka Lučina, pramenící v kopci Prašivá v Beskydech a vlévající se do řeky Ostravice v centru Ostravy a rozděluje ji na dvě části.