Obnova katastrálního operátu katastrálního územní Horní Bludovice novým mapováním - informace

30. června 2020, 08:19

Na základě informací z Katastrálního úřadu Moravskosleszkého kraje, katastrální pracoviště Ostrava, informujeme:

 

- místní šetření pro zjišťování průběhu hranic v katastrálním území Horní Bludovice (v rámci obnovy katastrálního operátu k.ú. Horní Bludovice) bude katastrálním úřadem obnoveno v září 2020,

 

v současné době se můžete v terénu setkat s pracovníky katastrálního úřadu, kteří zde provádějí zaměřování hranic pro účely obnovy katastrálního operátu.

 

Obec Horní Bludovice