Splašková kanalizace Lipky

Situační výkres plánované stavby splaškové kanalizace v části obce Lipky

2. dubna 2019, 14:29