Potřebuji vyřídit + formuláře

Žádost o úpravu provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci

13. března 2015, 10:57

 

 

 

Žádost o vydání stanoviska (souhlasu) obce s napojením stavby na technickou infrastrukturu

13. března 2015, 10:54

 

 

 

Žádost o vydání stanoviska (souhlasu) obce s umístěním stavby na pozemku ve vlastnictví obce

13. března 2015, 10:54

 

 

 

Žádost o vydání stanoviska (souhlasu) obce jako vlastníka sousední nemovitosti

13. března 2015, 10:52

 

 

 

Žádost o přidělení čísla evidenčního

25. července 2012, 16:12

 

 

 

Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace - umístění IS, provádění stavebních prací, umístění či skládání materiálů

10. března 2010, 13:45

 

 

 

Návrh na změnu územního plánu

13. ledna 2009, 09:12

 

 

 

Žádost o povolení kácení dřevin

2. prosince 2008, 08:25

 

 

 

Strana výpisu

5

 

Další informace