Ředitelství silnic a dálnic ČR - Srpnový přehled nejdůležitějších oprav Správy Ostrava

11. srpna 2021, 16:12

Srpnový přehled nejdůležitějších oprav Správy Ostrava

 

V rámci pravidelného informování veřejnosti o činnosti Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD ČR) vychází každý měsíc mapový přehled nejvýznamnějších oprav (viz příloha). Barevně vyznačené rekonstrukce ve stádiu příprav i realizace eviduje Správa Ostrava. Pověřené pracoviště organizuje nebo provádí opravy na celém území Moravskoslezského kraje.

 

K prvnímu srpnu letošního roku probíhalo v Moravskoslezském kraji celkem 16 oprav silnic anebo mostů, dalších 22 projektů se úspěšně připravuje. Stavebně nejvytíženější komunikací je silnice I/56 vedoucí od Opavy přes Ostravu do Beskyd. Zhruba osmdesátikilometrová spojnice regionálního významu místy snáší 24 tisíc aut všech velikostí denně, přičemž 7 % tvoří nákladní doprava (měřeno v roce 2020).

 

Detaily všech akcí ŘSD ČR jsou vždy veřejně dostupné na webu https://www.rsd.cz/wps/portal/ v sekci „Mapová aplikace“. Zde je možné sledovat připravované i realizované projekty od oprav přes odpočívky po novostavby, podrobnosti zobrazované při rozkliknutí nabídky mohou být libovolnou součástí informačních zpráv i mediálních reportáží.

 

Další aktuality jsou uváděny na krajských twitterových účtech ŘSD ČR: https://twitter.com/RSD_MSlezsky.

 

Děkuji Vám za sledování a využívání výše uvedených informačních zdrojů.

 

S pozdravem

 

Mgr. Miroslav Mazal

tým komunikace

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Wolkerova 951/24a

Olomouc 779 00

mobil: 607 053 978

www.rsd.cz,

Přílohy: