Sbor dobrovolných hasičů obce Horní Bludovice

4. dubna 2007, 14:11

Dne 25. dubna 1909 byla svolána schůze za účelem založení sboru dobrovolných hasičů. Za několik málo let po vzniku sboru začala první světová válka a mnoho členů muselo narukovat, což činnost sboru výrazně oslabilo. Po válce byla zakoupena nová motorová stříkačka i slavnostní kroje pro členy. V roce 1951 došlo k rozdělení sboru  (Horní a Prostřední Bludovice), ale místní národní výbory obou obcí se pokusily o nápravu a ještě před spojením Horních a Prostředních Bludovic sloučily oba sbory a začaly pracovat na společném díle - stavbě nové požární zbrojnice, která byla dokončena a dána do provozu na slavnosti k 50. výročí vzniku dobrovolných hasičů a slouží svému účelu dodnes.