Systém odpadového hospodářství v obci Horní Bludovice (k 01.09.2020)

1. září 2020, 13:42

Tímto informujeme, že bylo:

 

- zřízeno nové stanoviště kontejnerů na tříděný odpad, a to na Špluchově U Tůňky, kde se nyní nachází 1ks kontejneru na plasty a drobné kovy (žlutý) a 1ks kontejneru na papír a nápojový karton (modrý),

rozšířeno stanoviště kontejnerů na tříděný odpad Kempjany (u č.p. 758) o 1 ks kontejneru na papír a nápojový karton (modrý),

rozšířeno stanoviště kontejnerů na tříděný odpad Valašinec (poblíž č.p. 255) o 1 ks kontejneru na papír a nápojový karton (modrý).

 

Informace o systému odpadového hospodářství v obci k 01.09.2020 naleznete v příloze.

 

Obec Horní Bludovice

 

Přílohy: