Třídění světelných zdrojů je nyní jednodušší

29. června 2021, 14:46

Chováte se zodpovědně, třídíte odpad? Pak jste možná někdy přemýšleli, kam se žárovkou, když dosvítí. Klasické přímo žhavené žárovky (wolframové i halogenové), které se v domácnostech hojně používaly, než byl jejich prodej v Evropské unii zakázán, se mohly vyhazovat do směsného odpadu. Jiná pravidla ale platila pro zářivky či LED žárovky – tyto světelné zdroje patřily na místo zpětného odběru. Rozeznat od sebe jednotlivé druhy světelných zdrojů je ale čím dál tím těžší. Výrobci přicházejí s novými designy a výrobními technologiemi, takže běžný spotřebitel nemá šanci poznat, o jaký typ světelného zdroje se jedná.  

 

Od 1. ledna 2021 naštěstí nemusíte tento problém řešit, nový zákon o výrobcích s ukončenou životností nedělá mezi světelnými zdroji rozdíly. Tím pádem všechny spadají do zpětného odběru a měly by se odevzdat do speciálních sběrných nádob či ve sběrných dvorech. U nás v obci Horní Bludovice lze tyto světelné zdroje odevzdat na sběrném místě na adrese Horní Bludovice č.p. 207 (naproti budovy obecního úřadu) a na Obecním úřadě Horní Bludovice, provozní doba: pondělí, středa 08:00 – 17:00 (tel.č. 731 359 717), úterý, čtvrtek a pátek 07:00 – 14:00 (tel.č. 603 366 072).

Zákon zároveň ukládá prodejcům povinnost uvádět u ceny světelných zdrojů, ale i dalších elektrozařízení výši recyklačního příspěvku. Díky tomu hned při placení zjistíte, že jste přispěli na ekologickou recyklaci zakoupeného elektro výrobku, a proto by vám doslouží – neměl skončit v komunálním odpadu, ale na místě zpětného odběru. 

 

Speciální nádoby na světelné zdroje

 

Veškeré světelné zdroje jsou na sběrném místě ukládány do speciálních sběrných nádob určených jen pro jejich sběr. Nesmí se míchat s ostatním elektroodpadem. Důvodem je křehkost světelných zdrojů, které by se v kontejneru na elektroodpad mohly rozbít. U kompaktních a lineárních zářivek navíc při jejich rozbití hrozí únik toxické rtuti, kterou tyto světelné zdroje v malém množství obsahují. Většina surovin získaných ze žárovek při recyklaci (zejména kovy, sklo a plasty) se následně znovu využije ve výrobě. Díky recyklaci je možné využít více než 90 % materiálů ze sebraných světelných zdrojů.

 

Společnost EKOLAMP se již od roku 2005 stará o zpětný odběr osvětlovacích zařízení, od ledna 2019 také o malá a velká elektrozařízení. V České republice provozuje síť více než 4300 veřejných i neveřejných sběrných míst. Nejbližší sběrné místo ve svém okolí naleznete na stránkách www.ekolamp.cz.

 

 

  • Třídění světelných zdrojů je nyní jednodušší
    Třídění světelných zdrojů je nyní jednodušší
  • Třídění světelných zdrojů je nyní jednodušší
    Třídění světelných zdrojů je nyní jednodušší