Upozornění MUDr. Josefa Koutníka - ordinace v době od 12. do 16. 7. 2021

2. července 2021, 14:24

D Ů L E Ž I T É   U P O Z O R N Ě N Í !

 

VÁŽENÍ KLIENTI,

 

 

V   DOBĚ   OD 12. ČERVENCE   DO   16. ČERVENCE   2021  

SE   NEBUDE   ORDINOVAT   V SEDLIŠTÍCH A ANI V HORNÍCH BLUDOVICÍCH Z DŮVODU ČERPÁNÍ DOVOLENÉ.    

 

POUZE AKUTNÍ STAVY BUDOU OŠETŘENY V ORDINACI KREVNÍHO CENTRA MUDr. BASLEROVÉ FOJTÍKOVÉ, 3. PATRO, NA ULICI T.G. MASARYKA, VE FRÝDKU. 

 

 

PONDĚLÍ      OD  8.00  – 10.00 HODIN

ÚTERÝ           OD  7.00  –  9.00 HODIN

STŘEDA        OD 15.00 – 17.00 HODIN

ČTVRTEK      OD  8.00  – 10.00 HODIN

PÁTEK           OD  9.00  – 10.00 HODIN

 

TELEFON SESTRA: 558 605 033

 

DĚKUJI ZA POCHOPENÍ.

 

MUDr. Josef Koutník