Úřední deska

Záměr výpůjčky parc.č. 41/14 v k.ú. Prostřední Bludovice

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

07.05.2021

Vyvěšeno do:

24.05.2021

7. května 2021, 12:46

 

 

 

Záměr výpůjčky parc.č. 682/116 v k.ú. Prostřední Bludovice

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

05.05.2021

Vyvěšeno do:

21.05.2021

5. května 2021, 16:36

 

 

 

Veřejná vyhláška - Změna č. 3 Územního plánu Horní Bludovice a úplné znění Územního plánu Horní Bludovice po této změně

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

04.05.2021

Vyvěšeno do:

19.05.2021

4. května 2021, 14:32

 

 

 

Oznámení SMOOK - Závěrečný účet SMOOK za rok 2020

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

03.05.2021

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

3. května 2021, 12:44

 

 

 

SmVaK Ostrava - Porovnání všech položek výpočtu (Kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

28.04.2021

Vyvěšeno do:

31.05.2021

28. dubna 2021, 13:12

 

 

 

Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj č.j. 1741958/21/3200-11460-804492

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

26.04.2021

Vyvěšeno do:

26.05.2021

22. dubna 2021, 11:31

 

 

 

Informace o zveřejnění dokumentu Rozpočtové opatření č.2/2021

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

01.04.2021

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

1. dubna 2021, 09:11

 

 

 

Sčítání lidu, domů a bytů 2021 - seznam sčítacích obvodů v obci včetně jejich vymezení, jména a příjmení a čísla průkazů příslušných sčítacích komisařů

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

10.03.2021

Vyvěšeno do:

11.05.2021

10. března 2021, 10:42

 

 

 

Juventus Karviná - Smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu obce Horní Bludovice

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

24.02.2021

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

24. února 2021, 13:36

 

 

 

Oznámení SMOOK - Rozpočtová úprava č. 1 pro rok 2021

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

19.02.2021

Vyvěšeno do:

31.12.2021

19. února 2021, 08:43

 

 

 

Strana výpisu

1

 

Další informace

Záměry

Finanční záležitosti

Veřejnoprávní smlouvy

Ostatní