Usnesení zastupitelstva obce č. 4/2019

10. července 2019, 12:55

V usnesení zastupitelstva obce č. 05/ZO/04/2019 ze dne 05.06.2019 bylo uvedeno nesprávné katastrální území pozemku parc.č. 45/1 (lokalita č. 1), a to k.ú. Horní Bludovice. Dále v usnesení zastupitelstva obce č. 08/ZO/04/2019 ze dne 05.06.2019 bylo uvedeno nesprávné katastrální území pozemku parc.č. 649/2 (lokalita č. 4), a to k.ú. Prostřední Bludovice.

 

Oprava této zřejmé nesprávnosti textu usnesení byla projednána a schválena zastupitelstvem obce usnesením č. 07/ZO/05/2019 ze dne 07.08.2019. 

 

Obec Horní Bludovice

Přílohy: