Vítání občánků dne 10. 9. 2016

13. září 2016, 08:58

 

V obřadní síni obecního úřadu jsme v sobotu 10. září přivítali čtyři děti. Byli to Klára Matysová, Barbora Batová, Jan a Tomáš Knýblovi. Malé slavnosti se zúčastnila paní starostka Jana Pohludková společně s předsedou SPOZ Emanuelem Klimšou. Nemohly chybět děti z naší školy s pásmem básniček a také hudební doprovod v podání Oldřišky Honsové a Sylvy Mokrošové.

 

Fotografie jsou k nahlédnutí na následujícím odkazu.

 

http://carpe-diem373.rajce.net/Vitani_obcanku_10._9._2016