Vláda ČR - krizová opatření platná 22.10. - 03.11.2020 (usnesení č. 1078)

21. října 2020, 14:47

KE DNI 28.10.2020 ZRUŠENO USNESENÍM VLÁDY ČR č. 1102 Z 26.10.2020

 

Obsahem tohoto opatření je

- zákaz volného pohybu osob,

- omezení volného pohybu osob,

- omezení práva shromažďovacího,

- doporučení ve vztahu k volnému pohybu osob,

- pověření MZ ČR stanovením podmínek pro vymezené hromadné akce,

zrušení usnesení Vlády ČR č. 1021 ze dne

12.10.2020.

Přílohy: