Vláda ČR - krizová opatření platná 22.10. - 03.11.2020 (usnesení č. 1079)

21. října 2020, 14:56

KE DNI 28.10.2020 ZRUŠENO USNESENÍM VLÁDY ČR č. 1103 Z 26.10.2020

 

Obsahem tohoto opatření je zejména:

- zákaz maloobchodního prodeje a prodej a poskytování služeb v provozovnách s uvedením výjimek,

- omezení provozu provozoven stravovacích služeb,

- omezení provozu hudebních, tanečních, herních a pod. společenských klubů a diskoték,

- omezení činnosti nákupních center s prodejní plochou nad 5000m2.

 

Přílohy: