Vlastníkům nemovitostí v katastrálním území Horní Bludovice

27. srpna 2020, 11:47

Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava (dále jen „katastrální úřad“) oznamuje vlastníkům nemovitostí v katastrálním území (k.ú.) Horní Bludovice, že na části tohoto k.ú., kde již v r. 2019 proběhlo zjišťování hranic s vlastníky, probíhá podrobné měření zjištěných prvků polohopisu v terénu. Katastrální úřad žádá vlastníky nemovitostí, aby umožnili vstup měřičům při výkonu zeměměřických činností na jejich nemovitosti. Zaměstnanci katastrálního úřadu se na požádání prokáží služebními průkazy.

V období září – říjen 2020 bude současně pokračovat na části k.ú. Horní Bludovice zjišťování hranic v terénu. Dotčeným vlastníkům bude v předstihu poslána pozvánka ke zjišťování průběhu hranic.