Změna barvy pytlů na bioodpad

13. května 2021, 10:51

V průběhu měsíce května 2021 začnou být na pytlovaný bioodad vydávány pytle jiné barvy, a to zelené.  

 

Obecní úřad Horní Bludovice